Fractaaltje

Aquadek boven Wilhelminakanaal

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesSuggestie voor sluiting van verkeersruit rond Eindhoven
Aquadek boven het Wilhelminakanaal

Opnieuw op 6 januari 2004 veel aandacht in het Eindhovens Dagblad voor het verkeerstracé aan de oostkant van Eindhoven. Vanaf nu heet het onderzoek naar de meest geschikte verbinding de Bose-studie: Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven/Helmond. Nu ook wordt duidelijk dat zo’n studie jaren gaat duren.

De verslechterde economische situatie vraagt echter dringend om een oplossing voor de regionale verkeersproblematiek. In de ruit rond Eindhoven en Helmond ontbreekt slechts een klein stukje. Als Ekkersrijt in Son en de N279 in Helmond met elkaar worden verbonden is de ruit compleet. Maar waarom vijf nieuw tracé’s plus enkele varianten daarop te onderzoeken als een bestaande mogelijkheid zo voor de hand ligt. Waarom niet gedacht aan de aanleg van een ‘aquadek’, een weg/rail als tweede dek boven het Wilhelminakanaal. De regio, die immers voorop loopt in innovatie en technologie, zou in goed overleg met betrokken bewoners en bedrijven, milieuorganisaties en bouwondernemers, toch in staat moeten zijn een mooi alternatief te bedenken. Auto's die aan een multirail worden gekoppeld en zo als een treintje boven het Wilhelminakanaal worden voortbewogen. Tijd voor de chauffeurs om even uit te rusten. Een toeristische attractie voor de gehele wereld om eens een kijkje te komen nemen hoe innovatief de regio Zuidoost-Brabant haar problemen aanpakt.

Het lijkt het overwegen waard om een ‘Aquadek boven het Wilhelminakanaal’ nu reeds in de Bose-studie te betrekken, in plaats van over enkele jaren te moeten constateren dat de Bose-studie is vastgelopen op gebrek aan creativiteit. Hebben we dan niets van de aanleg van de A50 geleerd?

Jules Ruis

 

Naar de top van deze pagina