Fractaaltje

Fractal DNA

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesAnalyse van mitochondrial DNA (mtDNA)

De menselijke cel bestaat in hoofdlijnen uit een kern met daaromheen een vloeistof (cytoplasma) waarin zich een groot aantal lichaampjes en organellen bevindt. De vloeistof wordt omgeven door een membraam. Een belangrijk organel is het mitochondrium. In elke cel zijn zeker honderden en mogelijk wel duizenden mitochondria aanwezig. De mitochondria verzorgen de energiehuishouding van het menselijk lichaam.

In de kern van elke cel bevindt zich het DNA, het erfelijk materiaal van de mens.

DNA (desoxyribo nucleic acid) is de grote verzamelstructuur van genetische informatie in de cel. Een DNA-molecuul bestaat uit twee strengen die in de vorm van een dubbele helix verbonden zijn door zwakke basenparen van nucleotiden, die elk twee van vier basen bevatten: adenine (A), cytosine (C), guanine (G), en thymine (T). De volgorde van de basen in het DNA vormt de code voor specifieke informatie over de genetische blauwdruk van het individu.

Een deel van zo’n streng ziet er er als volgt uit: gatcacaggtctatcaccctattaaccactcacg

Echter ook in een mitochondrium is DNA te vinden. We korten dit DNA af tot mtDNA.

Zie: http://www.mitomap.org

Het ‘Human Mitochondrial Genome’ bestaat uit 16.568 nucleotiden (basenparen).

Analyse hiervan levert de volgende verdeling op:

A (5124 = 30,9%), C(5181 = 31,3%), G (2169 = 13,1%) en T (4094 = 24,7%).

Bij een gelijke verdeling van de vier basen zou elke base 4.142 keer voorkomen (25%). Voor T klopt dat ongeveer. A en C komen elk circa 6% meer voor dan gemiddeld en G komt bijna 12% minder voor.

De vraag is hoe deze verschillen t.o.v. een gelijke kansverdeling zijn te verklaren.

De volgende analyse betreft de vraag wat het maximale aantal is van opeenvolgende gelijke basen en hoe vaak dat zo’n string aanwezig is.Het maximale aantal opeenvolgende gelijke basen is 8. Dit komt 1 maal voor en betreft A.

Het overzicht ziet er als volgt uit.

 

8 maal

7 maal

6 maal

A (adenine)

1

7

12

C (cythosine)

0

1

10

G (guanine)

0

0

1

T (thymine

0

1

4

Hoewel het aantal A en het aantal C bijna gelijk zijn (C komt zelfs iets meer voor dan A) is met name opvallend dat een string van 7A aanzienlijk vaker voorkomt (7 keer) dan een string van 7C (1 keer).

De vraag is hoe deze verschillen zijn te verklaren.

Tenslotte is een analyse gepleegd van het aantal keren dat een bepaalde combinatie van vier verschillende basen voorkomt.

Bij een gelijke verdeling van A, C, G en T is de kans op 1 van de 4 (bijv. de kans op A) is ¼. De kans op het trekken van bijv. ACGT wordt dan: ¼ x ¼ x ¼ x ¼ = 1/256

Op een totaal van 16.567 basen is het aantal keren dat bijv. ACGT voorkomt gemiddeld 1/256 x 16.567 = 64 keer.

Vier elementen kennen 4! verschillende combinaties. 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24

De frequentieverdeling van de werkelijkheid ziet er als volgt uit.

Ook hier geldt de vraag hoe het mogelijk is dat zo’n grote verschillen kunnen ontstaan in werkelijke aanwezigheid van een bepaalde combinatie t.o.v. de theoretische mogelijkheid.

Oplossing.

Naar het zich laat aanzien is er sprake van een Fractale verdeling. In drie artikelen wordt de Fractale Analyse van mitochondrial DNA besproken.

http://biocomplexity.indiana.edu/jglazier/docs/student_dissertations/cheryl_thesis.pdf

The Motherlode: Mitochondrial DNA

http://www.fractal.org/Fractal-Research-and-Products/Fractal-Structure-mtDNA.pdf

Een fractale visualisatie van het mtDNA is te vinden op:

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/21986/1/content/nmervisdemo.html

 

 

 

Naar de top van deze pagina