Fractaaltje

Gemetica/Gemetics

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesGemetica/Gemetics, een nieuwe tak van wetenschap?


Fishing in the genome-pond

De relatie/interactie tussen genen en memen.

We onderscheiden binnen het menselijk functioneren 'genen' en 'memen'.

Genen zijn fysieke/materiele informatiepakketjes met een drang tot natuurlijke voortplanting.

Memen zijn ideŽle informatiepakketjes met een drang tot culturele reproductie.

Het resultaat van de wisselwerking tussen genen en memen uit zich in het ontstaan van 'gemen'. Deze gemen vormen de drijfveer voor menselijk handelen en gedrag.

Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics) definiŽren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics) en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden en dat resulteert in het ontstaan van gemen.

Vragen die we aan de orde stellen zijn:

 • Staan genen voor de natuur en memen voor de cultuur ?

 • Staan genen voor voelen en memen voor denken?

 • Staan genen voor het lichaam en memen voor de geest?

 • Staan genen voor de emotie en memen voor de ratio?

 • Staan genen voor materialisme en memen voor idealisme?

 • Staan genen voor aarde en memen voor hemel? (Waar blijft de hel?)

 • Staan genen voor het leven en memen voor het licht? (Is er dan ook nog duisternis?)

 • Of zijn genen en memen gewoon de keerzijden van dezelfde medaille: foto en film, deeltje en golf tegelijk?

Dan kunnen we onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul). Een gem bevindt zich dan in de ziel. Daar beweegt zich ook de menselijke hartstocht, passie en gedrevenheid. Maar ook de liefde vindt daar haar thuis. Zijn deze drijfveren de kenmerken van een gem? De ziel is echter ook de plaats voor het menselijk bewustzijn (awareness), een plek voor de innerlijke rust. Orde en chaos dus bijeen; het blijft een kwestie van kijken.

Vragen die dan weer opdoemen luiden als volgt:

 • Zijn memen voorbehouden aan mensen of beschikt elk organisme over zowel genen als memen?

 • Beschikt elk organisme dan ook over een ziel?

 • Is de ene ziel verbonden (religio) met alle andere zielen?

 • Ontstaat op die manier een soort universele verbondenheid?

Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.

 • Is er een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt?

 • Omvat die verbondenheid hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.

 • En zijn we daarmee weer aan het begin van de weg?

 • Valt het punt alfa dan samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag?

 • En heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!

 • Wie het weet mag het zeggen.

 • Stuur uw reactie naar  Jules.Ruis@fractal.org

 

Naar de top van deze pagina