Fractaaltje

Zelfdenkende pillen

voor meer informatie: Jules Ruis


Terug naar de index van FractaaltjesZelfdenkende pillen

Waarom bewegen robots zo houterig? Omdat ze centraal worden aangestuurd. Hun onderdelen kunnen zich niet afzonderlijk aanpassen aan de eisen van de omstandigheden, dus is decentralisatie en flexibiliteit gewenst. We gaan op weg naar 'Complex Adaptive and Emergent Systems'.

Net in een tijd dat industriëlen politici moeten aanmanen tot beter milieubeheer verschijnt er een monter boek als 'Zelfdenkende pillen'. Een toekomstverkenning waarin 30 visionaire wetenschappers uit de frontlijn van de technologie aan het woord komen. Bedacht en samengesteld door ex-rector magnificus van de TU Eindhoven Rutger van Santen, samen met Djan Khoe en wetenschapsjournalist Bram Vermeer.

De toekomst is ver van populair. Kunnen we de klimaatverandering nog hanteren? Wat als de fossiele brandstof echt opraakt? Hoe voorkom je - godweet nucleaire - oorlogen om de laatste restjes grondstoffen van een uitgewoonde aarde?

In dit boek wordt uitgedacht hoe het zou kunnen. Overleven, wie weet, door een combinatie van beleid, efficiency en zuinigheid.

En waarachtig, een optimistisch wereldbeeld rijst op. Technologie boekt nog steeds spectaculaire vooruitgang. Er schuilt een geloof in dit boek dat de toenemende communicatie in het digitale tijdperk oplossingen kan aandragen.

Wat is handig en verstandig? Merkwaardig hoe de natuur en het menselijk lichaam in deze visies als voorbeeld dienen. Geen centrale sturing meer, maar mikken op het zelforganiserend vermogen van onderdelen. De zelfdenkende lantaarnpaal die tien jaar geleden al meldde dat hij stuk was, wordt zo de zelfdenkende pil van de titel, die in ons lichaam zoekt naar plekken waar hij moet bijspringen. En langs deze lijnen veel meer.

Ik heb tijdens de Kerstdagen 2006 met groot genoegen het boek 'Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen'. gelezen. Mijn complimenten voor Rutger van Santen, Djan Khoe en Bram Vermeer. Het is een goed leesbaar verhaal geworden en eindelijk weer eens een brede toekomstvisie geheel in de Nederlandse taal.

Ikzelf ben vooral geraakt door het steeds terugkerende begrip van 'complexiteit'. Ik heb ook na afloop van zijn lezing met Klaus Mainzer kunnen spreken over dit begrip en de samenhang met 'fractals'. De puzzlestukjes lijken op zijn plaats te vallen. Ik heb een droom voor het Evoluon als symbool voor deze regio als een 'Complex Adaptive and Emergent System', waar Technologie voor Mensen echt tot Leven komt.

"Zelfdenkende pillen' is een boek dat uitstekend als uitgangspunt kan dienen voor de inrichting van het nieuwe Evoluon. Harry Hendriks is zeer gecharmeerd van het voorstel om de TU/e-hoogleraren Rutger van Santen en Bert Meijer als wetenschappelijke trekkers voor de inhoudelijke en educatieve kant van het nieuwe Experience Centre te vragen. Er staat ons een mooi 2007 te wachten.

Jules Ruis.

 

Naar de top van deze pagina