Julius z^2

New Fractal Software Program
Download it now !

Fractal Imaginator
(click here)

for Science, Art and Design

Back to the Gallery Index


3D Mandelbrot sets (inversed) Polynomials + Transcendental functionsMandel z^1

Mandel z^2

Mandel z^3

Mandel z^4

Mandel z^5

Mandel z^-1

Mandel z^-2

Mandel z^-3

Mandel z^-4

Mandel z^-5

Mandel sin

Mandel cos

Mandel tan

Mandel exp

Julia exp

Julia sin

Julia sin

Julia sin

Julia sin

Julia sin

Back to the top