Overzicht vragenlijsten BBM


Terug naar de inhoudopgave BBMOnderstaand treft u een overzicht aan van een aantal vragenlijsten, die gebruikt kunnen worden in het Bewustzijns Besturings Model (BBM) en de Training Interactie Management (TIM).

1.

Vragenlijst Mensbeeld (x/y-theorie van McGregor)

 

2.

Vragenlijst Leerstijlen (model van Kolb/Juch)

 

3.

Vragenlijst Teamrollen

 

4.

Vragenlijst Leiderschapsstijlen (model Hersey & Blanchard)

 

5.

Oefening Onderhandelen (concurreren en samenwerken)

 

6.

Vragenlijst Conflicthantering (model van Thomas) Kilmann

 

7.

Vragenlijst 'Strategisch gedrag'

 

8.

Opstellen Persoonlijk actieplan

 

9.

Vragenlijst Organisatiecultuur (model van Harrison)

 

10.

Vragenlijst Lerende organisatie (volgens Nelson & Burns)

 

11.

Vragenlijst Integriteit (KPMG)

 

12.

Case Brabantse Fiets B.V.

 

13.

Test Rijnland Model

 

Terug naar de inhoudopgave BBM